INFOLINKA

Digestoř a krb

Spuštěný odsavač odvádí z místnosti značné množství vzduchu a nemá-li vzduch odkud do místnosti vstoupit, dojde v kuchyni k podtalku. Je-li digestoř s velkým výkonem umístěná v místnosti se zařízením s přímým spalováním (plynové spotřebiče s vnějším odtahem, kamna na tuhá paliva, krb), mohou spaliny z krbu, které by měly být odváděny komínem budou unikat do místnosti. Nemůžete-li se vyhnout umístění obou zařízení v jedné místnosti, je třeba zajistit, aby podtlak v těchto prostorách nepřesáhl 0,04 mbar. Jedním z možných řešení je blokace činnosti odsavače, pokud není pootevřené okno, nebo umístění větracích mřížek do místnosti, aby nevznikal podtlak.