INFOLINKA

Jak správně instalovat odsavač?

  • Správná vzdálenost

Digestoř umisťte ve výšce maximálně 75cm od varné desky - tím zajistíte optimální odvod par. Respektujte minimální bezpečnou vzdálenost uvedenou v návodu na použití, zabráníte tím poškození zařízení a ztrátu záruky. Digestoře se štěrbinovým sáním nemusí přesahovat varnou desku. Nemějte pod digestoří velký otevřený oheň.

  • Elektrické připojení

Pro připojení k elektrické síti jsou odsavače Faber v naší nabídce opatřeny flexošňůrou, která je u většiny modelů zakončena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvka nebo krabice pro připojení digestoře může být připravena na vrchní části rampy, u komínových digestoří může být v prostoru, který bude krýt komín.

  • Funkční zkouška

Před úplným dokončením instalace digestoře (dříve, než nasadíte kryty komínu) doporučujeme prověřit funkce odsavače a přesvědčit se, že odtahové potrubí, na které bude výrobek připojen, je v pořádku. Zkoušku provedete tak, že spustíte odsavač bez nasazeného potrubí na 1. rychlost a za chodu odtahové potrubí napojíte. Po napojení se nesmí zásadním způsobem změnit běh a hlučnost odsavače.